Trappekonstruksjonen i tre skal nå bli erstatta med ei ståltrapp.

Storelva i haustflaum har røyna seg hardt ut over trebrua i Kastfoss. Nå blir det sett opp ny bru, denne gongen i stål. (Arkivfoto: Haldis Kvaløy)

Bygger ny trapp ved Kastfoss

Trappekonstruksjonen i tre skal nå bli erstatta med ei ståltrapp.

av Frank Waal
Trappekonstruksjonen i tre skal nå bli erstatta med ei ståltrapp.