Barnevernet scorer dårleg på fleire område

Det er ikkje bare innan akuttberedskap fylkesmannen meiner barnevernet i Sauda og Suldal er mangelfullt.

av Frank Waal
Det er ikkje bare innan akuttberedskap fylkesmannen meiner barnevernet i Sauda og Suldal er mangelfullt.