Sauda Vekst har fått på plass finansieringa av ei stilling som skal jobbe med Etneveg og næringsutvikling i Sauda.

Styreleiar Svein Ilstad og dagleg leiar Inge Løyning i Sauda Vekst auker oppdragsmengda relatert til næringsutvikling i Sauda. Foto: Frank Waal.

Girer opp næringsutviklinga

Sauda Vekst har fått på plass finansieringa av ei stilling som skal jobbe med Etneveg og næringsutvikling i Sauda.

av Frank Waal
Sauda Vekst har fått på plass finansieringa av ei stilling som skal jobbe med Etneveg og næringsutvikling i Sauda.