Styreleiar Svein Ilstad og dagleg leiar Inge Løyning i Sauda Vekst auker oppdragsmengda relatert til næringsutvikling i Sauda. Foto: Frank Waal.
Styreleiar Svein Ilstad og dagleg leiar Inge Løyning i Sauda Vekst auker oppdragsmengda relatert til næringsutvikling i Sauda. Foto: Frank Waal.

Girer opp næringsutviklinga