Det nye saudafirmaet Nor Kledning as vil tena pengar på malingsleie skandinavar.

Ifølge Asle Rafdal er vinylkledningen heilt vedlikehaldsfri. Foreløpig kan ein få vinylen i fire ulike fargar. Foto: Ingvil Bakka.

Satsar stort på vinylkledning

Det nye saudafirmaet Nor Kledning as vil tena pengar på malingsleie skandinavar.

av Ingvil Bakka
Det nye saudafirmaet Nor Kledning as vil tena pengar på malingsleie skandinavar.