Onsdag var fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa (til venstre) på besøk i Sauda. Med seg i kofferten hadde ho ei rekke protestar mot den nye kommuneplanen til Sauda. Foto: Ingvil Bakka.
Onsdag var fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa (til venstre) på besøk i Sauda. Med seg i kofferten hadde ho ei rekke protestar mot den nye kommuneplanen til Sauda. Foto: Ingvil Bakka.

Fylkesmannen vil ha færre hyttefelt