Den nye traséen til Hovlandsnuten Opp er så godt som klar, men manglar godkjenning.

Den nye traséen til Hovlandsnuten Opp, som går frå Fosstveit til Brekkestølsbråtet, er så godt som ferdig. Her frå tidlegare i vår i samband med skoginga og ryddinga som blei gjort. Foto: Per Inge Fjellheim.

Hovlandsnuten Opp i den gamle traséen

Den nye traséen til Hovlandsnuten Opp er så godt som klar, men manglar godkjenning.

av Even Emberland
Den nye traséen til Hovlandsnuten Opp er så godt som klar, men manglar godkjenning.