Den nye traséen til Hovlandsnuten Opp, som går frå Fosstveit til Brekkestølsbråtet, er så godt som ferdig. Her frå tidlegare i vår i samband med skoginga og ryddinga som blei gjort. Foto: Per Inge Fjellheim.
Den nye traséen til Hovlandsnuten Opp, som går frå Fosstveit til Brekkestølsbråtet, er så godt som ferdig. Her frå tidlegare i vår i samband med skoginga og ryddinga som blei gjort. Foto: Per Inge Fjellheim.

Hovlandsnuten Opp i den gamle traséen