Aslaug Tangeraas (frå venstre) og jordmødrene Sigrid Isberg Klyve og Torunn Djuvik meiner jordmorutviklinga fortener ein plass i Sauda-historia. Foto: Ingvil Bakka.
Aslaug Tangeraas (frå venstre) og jordmødrene Sigrid Isberg Klyve og Torunn Djuvik meiner jordmorutviklinga fortener ein plass i Sauda-historia. Foto: Ingvil Bakka.

Svanger med lokal jordmorhistorie