Ungdommar i Sauda scorar generelt godt på årets Ung i Rogaland-undersøking. Både samanlikna med saudatal frå tidlegare år og samanlikna med nasjonale og regional tal. Arkivfoto: Even Emberland.
Ungdommar i Sauda scorar generelt godt på årets Ung i Rogaland-undersøking. Både samanlikna med saudatal frå tidlegare år og samanlikna med nasjonale og regional tal. Arkivfoto: Even Emberland.

Ungdommen trivst og drikk mindre alkohol enn før