Fylkesmannen trugar Sauda og Suldal med sanksjonar dersom lokal akuttberedskap i barnevernet ikkje blir innført med ein gong.

Kommunalsjef Aina Olene Tveit hadde håpa at Sauda og Suldal kunne vente til etter ferieavviklinga med å etablere ein akuttberedskap for barnevernet. Arkivfoto.

Krev akuttberedskap nå

Fylkesmannen trugar Sauda og Suldal med sanksjonar dersom lokal akuttberedskap i barnevernet ikkje blir innført med ein gong.

av Frank Waal
Fylkesmannen trugar Sauda og Suldal med sanksjonar dersom lokal akuttberedskap i barnevernet ikkje blir innført med ein gong.