Stal skilta

Torsdag ved 13-tida oppdaga eigaren av ein bil at nummerskilta på bilen var fjerna og erstatta med andre.

– Saka er anmeldt og dei stolne skilta etterlyst, opplyser lensmann Siri Fiskjetjøn Indrebø.

Dei bortkomne skilta har nummer AS 50712 og skal til vanleg henga på ein svart Volvo V70. Kjennemerka som var sett på i staden for dei rette høyrde for øvrig til ein Audi.