Småkraftutbygginga i Risvollelva er godt i gang. Prosjektleiar Jarle Kjellesvik (til venstre) og byggeleiar Svein J. Langaker frå SKL, er jamnleg i Sauda og følger utbygginga tett. Foto: Frank Waal.
Småkraftutbygginga i Risvollelva er godt i gang. Prosjektleiar Jarle Kjellesvik (til venstre) og byggeleiar Svein J. Langaker frå SKL, er jamnleg i Sauda og følger utbygginga tett. Foto: Frank Waal.

Investerer stort i småkraft i Sauda