Smelteverket i Sauda har i dag ein kvinneandel på 7,8 prosent. Med dei nytilsette Kristina Letnes (til venstre), Astrid Lone og Tina Grytting (bilde i artikkelen), er andelen auka til 9,4 prosent. Foto: Even Emberland.
Smelteverket i Sauda har i dag ein kvinneandel på 7,8 prosent. Med dei nytilsette Kristina Letnes (til venstre), Astrid Lone og Tina Grytting (bilde i artikkelen), er andelen auka til 9,4 prosent. Foto: Even Emberland.

Mål for kvinneandelen hos Eramet: Frå 7,8 til minst 30 prosent