Sauda kommune er landets 19. beste på pleie og omsorg, går det fram i Kommunal Rapport sitt kommunebarometer. Totalt sett er Sauda nummer 125 på rangeringa, opp 202 plassar sidan 2018.

Sauda er i toppsjiktet når det gjeld pleie og omsorg, der kommunen plasserer seg på ein 19. plass blant landets 422 kommunar. Det kjem ikkje overraskande på denne trivelege gjengen, som fredag var samla rundt frukostbordet ved dagsenteret på Høllandsheimen. Frå venstre sit Harald Stødle (86), Rolf Jensen (75), Øystein Øygard (88) og Olav Andersen (99). Foto: Knut Atle M. Seim.

Heilt i toppsjiktet i pleie og omsorg

Sauda kommune er landets 19. beste på pleie og omsorg, går det fram i Kommunal Rapport sitt kommunebarometer. Totalt sett er Sauda nummer 125 på rangeringa, opp 202 plassar sidan 2018.

av Knut Atle Seim
Sauda kommune er landets 19. beste på pleie og omsorg, går det fram i Kommunal Rapport sitt kommunebarometer. Totalt sett er Sauda nummer 125 på rangeringa, opp 202 plassar sidan 2018.