Innan 1. januar 2021 skal Eramet tilby landstraum til skip som lastar og lossar ved kaiane deira. 65 prosent av kostnadene blir dekka av staten.

Eramet Norway skal etablera landstraum til skip som legg til i hamnene deira. Anlegga må vera i drift seinast 1. januar 2021. Foto: Knut Atle M. Seim.

Får Enova-støtte til landstraum

Innan 1. januar 2021 skal Eramet tilby landstraum til skip som lastar og lossar ved kaiane deira. 65 prosent av kostnadene blir dekka av staten.

av Knut Atle Seim
Innan 1. januar 2021 skal Eramet tilby landstraum til skip som lastar og lossar ved kaiane deira. 65 prosent av kostnadene blir dekka av staten.