Eramet Norway skal etablera landstraum til skip som legg til i hamnene deira. Anlegga må vera i drift seinast 1. januar 2021. Foto: Knut Atle M. Seim.
Eramet Norway skal etablera landstraum til skip som legg til i hamnene deira. Anlegga må vera i drift seinast 1. januar 2021. Foto: Knut Atle M. Seim.

Får Enova-støtte til landstraum