Her, på ei 17 mål stor tomt i det austre hjørnet av smelteverkstomta, opnar Kåre Bjarte Bjelland og Eramet opp for etablering av ny næring. – Det er muleg me flyttar vegen og gjerdene for å gi lettare tilgang hit, opplyser Bjelland. Foto: Knut Atle M. Seim.
Her, på ei 17 mål stor tomt i det austre hjørnet av smelteverkstomta, opnar Kåre Bjarte Bjelland og Eramet opp for etablering av ny næring. – Det er muleg me flyttar vegen og gjerdene for å gi lettare tilgang hit, opplyser Bjelland. Foto: Knut Atle M. Seim.

Gjennombrot for Eramets NewERA-prosjekt