Smelteverka i Sauda, Porsgrunn og Kvinesdal leverte svært gode driftstal i fjor. Eramet Norway gjorde investeringar for 260 millionar kroner i 2018. Arkivfoto.
Smelteverka i Sauda, Porsgrunn og Kvinesdal leverte svært gode driftstal i fjor. Eramet Norway gjorde investeringar for 260 millionar kroner i 2018. Arkivfoto.

Nytt sterkt Eramet-år