Dei tre Eramet-smelteverka i Sauda, Porsgrunn og Kvinesdal hadde i 2018 eit samla driftsresultat på 965 millionar kroner.

Smelteverka i Sauda, Porsgrunn og Kvinesdal leverte svært gode driftstal i fjor. Eramet Norway gjorde investeringar for 260 millionar kroner i 2018. Arkivfoto.

Nytt sterkt Eramet-år

Dei tre Eramet-smelteverka i Sauda, Porsgrunn og Kvinesdal hadde i 2018 eit samla driftsresultat på 965 millionar kroner.

av Frank Waal
Dei tre Eramet-smelteverka i Sauda, Porsgrunn og Kvinesdal hadde i 2018 eit samla driftsresultat på 965 millionar kroner.