Pulveret frå brannslokkingsapparata har lagt seg over alt i samtlege rom. Foto: Frank Waal.
Pulveret frå brannslokkingsapparata har lagt seg over alt i samtlege rom. Foto: Frank Waal.

Tømte sju pulverapparat inne i Sauda Klubb