Vamp ringde sjølv og spurde om dei kunne halde konsert i Sauda og i Folkets Hus også i år. Då var ikkje kulturhusleiar Astrid Espeland vond å be. Foto: Inger Staveland.
Vamp ringde sjølv og spurde om dei kunne halde konsert i Sauda og i Folkets Hus også i år. Då var ikkje kulturhusleiar Astrid Espeland vond å be. Foto: Inger Staveland.

Vamp i spissen for kulturhausten