Orkla har tent gode pengar på straumproduksjon i Sauda. Også 2018 blei eit godt år for Saudefaldene og eigaren tok ut nye 90 millionar kroner i utbytte.

Saudefaldene hadde eit driftsresultat på 233 millionar kroner i fjor. Etter skatt og finanspostar blei årsresultatet 98 millionar kroner. Arkivfoto: Frank Waal.

Saudefaldene, 1998-2018: 1,1 milliard i utbytte

Orkla har tent gode pengar på straumproduksjon i Sauda. Også 2018 blei eit godt år for Saudefaldene og eigaren tok ut nye 90 millionar kroner i utbytte.

av Frank Waal
Orkla har tent gode pengar på straumproduksjon i Sauda. Også 2018 blei eit godt år for Saudefaldene og eigaren tok ut nye 90 millionar kroner i utbytte.