Bodil Brekke har tatt over ansvaret og den daglege drifta for Presanghuset, etter faren Morten.

Bodil Brekke overtar som Presanghuset sin leiar etter faren Morten Brekke. Etter 38 år som butikksjef skal sistnemnde framleis arbeide i butikken, men i redusert stilling. Foto: Even Emberland.

Bodil overtar drifta av Presanghuset

Bodil Brekke har tatt over ansvaret og den daglege drifta for Presanghuset, etter faren Morten.

av Even Emberland
Bodil Brekke har tatt over ansvaret og den daglege drifta for Presanghuset, etter faren Morten.