Bodil Brekke overtar som Presanghuset sin leiar etter faren Morten Brekke. Etter 38 år som butikksjef skal sistnemnde framleis arbeide i butikken, men i redusert stilling. Foto: Even Emberland.
Bodil Brekke overtar som Presanghuset sin leiar etter faren Morten Brekke. Etter 38 år som butikksjef skal sistnemnde framleis arbeide i butikken, men i redusert stilling. Foto: Even Emberland.

Bodil overtar drifta av Presanghuset