Ingolf-Rune, med bindestrek, Iversen er vekas portrett i Ryfylke. Foto: Ingvil Bakka.
Ingolf-Rune, med bindestrek, Iversen er vekas portrett i Ryfylke. Foto: Ingvil Bakka.

Ingolf-Rune – spot on