Bilder kjøpt av Shutterstock
Bukkejakta starta 10. august. Dei norske fellingstala har, ifølge Statskog AF, vore stabile dei siste åra. Foto: Shutterstock.

Nå startar bukkejakta