Ordførarkandidat Hallgeir Amdal (Ap) seier at partiet hans er delt i saka om skulestruktur: – Innad i Sauda Arbeidarparti er det ulike meiningar om skulestrukturen. Derfor gir me ikkje ein garanti om at alle grunnskulane skal bestå. Men samtidig meiner eg at det er alt for tidleg nå å ta ein ny skulestrukturdebatt med det første, seier Hallgeir Amdal.
Ordførarkandidat Hallgeir Amdal (Ap) seier at partiet hans er delt i saka om skulestruktur: – Innad i Sauda Arbeidarparti er det ulike meiningar om skulestrukturen. Derfor gir me ikkje ein garanti om at alle grunnskulane skal bestå. Men samtidig meiner eg at det er alt for tidleg nå å ta ein ny skulestrukturdebatt med det første, seier Hallgeir Amdal.

Ap er delt i skulesaka