Ordførar Asbjørn Birkeland er tydeleg på at Sauda Senterparti ikkje kjem til å foreslå å legge ned Risvoll skule, og at dei heller ikkje kjem til å støtte forslag som måtte komme frå andre parti. Arkivfoto.
Ordførar Asbjørn Birkeland er tydeleg på at Sauda Senterparti ikkje kjem til å foreslå å legge ned Risvoll skule, og at dei heller ikkje kjem til å støtte forslag som måtte komme frå andre parti. Arkivfoto.

Ordføraren om skulestruktur: – Foreslår ikkje skulenedlegging