Listetoppane til Sauda Høgre, Dagfinn Birkeland og Aud Hege Jørgensen Hebnes, meiner Sauda kommune på sikt ikkje vil ha råd til å oppretthalde dagens skulestruktur. Etter valet vil dei ha med dei andre partia på ein skuledebatt. Foto: Frank Waal.
Listetoppane til Sauda Høgre, Dagfinn Birkeland og Aud Hege Jørgensen Hebnes, meiner Sauda kommune på sikt ikkje vil ha råd til å oppretthalde dagens skulestruktur. Etter valet vil dei ha med dei andre partia på ein skuledebatt. Foto: Frank Waal.

Skulestruktur: Trur éin skule er det beste