Roar Fiveland underviser i musikk og kroppsøving to dagar i veka på Austarheim skule. Her er alle lærarkollegaene hans kvinner, blant dei rektor Ingunn Svandal og Anna Klungtveit.
Roar Fiveland underviser i musikk og kroppsøving to dagar i veka på Austarheim skule. Her er alle lærarkollegaene hans kvinner, blant dei rektor Ingunn Svandal og Anna Klungtveit. FOTO: Ingvil Bakka

Åleine mann blant 20 damer