Kløver Hotel står på økonomisk solid grunn. Dei andre aktørane i den lokale overnattingsbransjen slit med marginane.
Kløver Hotel står på økonomisk solid grunn. Dei andre aktørane i den lokale overnattingsbransjen slit med marginane. FOTO: Frank Waal.

Marginalt overnattingsår