Sauda kommune nærmar seg slutten av forhandlingane med fylkesmannen. Fylkesmannen godkjenner mykje av næringsarealet, ein del av det nye bustadarealet og er på glid når det gjeld nye hyttefelt i Sauda. Ordførar Asbjørn Birkeland opplyser at kommunen nå prøver å få aksept for 650 nye hytter i staden for 1000 nye.
Sauda kommune nærmar seg slutten av forhandlingane med fylkesmannen. Fylkesmannen godkjenner mykje av næringsarealet, ein del av det nye bustadarealet og er på glid når det gjeld nye hyttefelt i Sauda. Ordførar Asbjørn Birkeland opplyser at kommunen nå prøver å få aksept for 650 nye hytter i staden for 1000 nye. FOTO: Frank Waal (arkiv)

Fylkesmannen har begynt å gi etter