Åbøtunet gjekk på 2000-talet over frå å vera institusjonsdriven sjuke- og pleieheim til omsorgsbustader der bebuarane ”bur heime” og mottar heimetenester. I dag blir einingane i praksis drivne som institusjonar med sterkt pleietrengande eldre.
Åbøtunet gjekk på 2000-talet over frå å vera institusjonsdriven sjuke- og pleieheim til omsorgsbustader der bebuarane ”bur heime” og mottar heimetenester. I dag blir einingane i praksis drivne som institusjonar med sterkt pleietrengande eldre. FOTO: Ingvil Bakka

Åbøtunet kan bli institusjon igjen