Sauda Rørhandel, her ved brørne Kjetil og Jan Erik Rasmussen,, har lagt bak seg ein svært hektisk periode der oppdraga har stått i kø. 2018-rekneskapen enda med imponerande 6,8 millionar kroner i pluss. Ryfylke har sett på rekneskapen til sju lokale firma innan handverkarsegmentet. Fleirtalet la bak seg eit sunt økonomisk år.
Sauda Rørhandel, her ved brørne Kjetil og Jan Erik Rasmussen,, har lagt bak seg ein svært hektisk periode der oppdraga har stått i kø. 2018-rekneskapen enda med imponerande 6,8 millionar kroner i pluss. Ryfylke har sett på rekneskapen til sju lokale firma innan handverkarsegmentet. Fleirtalet la bak seg eit sunt økonomisk år. FOTO: Frank Waal

Sterkt år for Sauda Rørhandel