Ordførar Asbjørn Birkeland (frå venstre), Christina Marie Skaar, Sigrun Tinna Brynjarsdottir og prosjektleiar Kristian Landro er svært godt fonøgd med sluttresultatet
Ordførar Asbjørn Birkeland (frå venstre), Christina Marie Skaar, Sigrun Tinna Brynjarsdottir og prosjektleiar Kristian Landro er svært godt fonøgd med sluttresultatet FOTO: Ingvil Bakka

Splitter nytt i gammal etasje i sjukehusbygget