Parkslirekne har slått seg ned nær Høllandsfossen, på begge sider av fylkesvegen. Øyvind Ljung ved teknisk eining opplyser at dei overvaker planten for å sjå om den spreier seg meir og gjer skade i floraen.
Parkslirekne har slått seg ned nær Høllandsfossen, på begge sider av fylkesvegen. Øyvind Ljung ved teknisk eining opplyser at dei overvaker planten for å sjå om den spreier seg meir og gjer skade i floraen.

Overvaker svartelista artar