Måndag kom regjeringas forslag til statsbudsjett for 2020, men for Sauda kommune sin del er tala upresise. Kommuneadministrasjonen må gjere eigne utrekningar.
Måndag kom regjeringas forslag til statsbudsjett for 2020, men for Sauda kommune sin del er tala upresise. Kommuneadministrasjonen må gjere eigne utrekningar. FOTO: Arkiv

Statsbudsjettet: 

Usikkert kor mykje meir Sauda får