«Vanlege» førarkort for bil, klasse B, har sidan 19. januar 2013 blitt utskrive med 15 års gyldigheit. Eldre førarkort må etter kvart skiftast ut for å tilpassast regelendringa som kom for seks år sidan.
«Vanlege» førarkort for bil, klasse B, har sidan 19. januar 2013 blitt utskrive med 15 års gyldigheit. Eldre førarkort må etter kvart skiftast ut for å tilpassast regelendringa som kom for seks år sidan. FOTO: Colourbox

Mange må bytta førarkort – etter kvart