Kulturminister Trine Skei Grande lova på LLA sitt landsmøte i vår å prioritera dei små lokalavisene i fordelinga av produksjonsstøtte. Her saman med avtroppande generalsekretær i LLA Rune Hetland og LLA sin påtroppande generalsekretær Thomas Bruvik (til høgre).
Kulturminister Trine Skei Grande lova på LLA sitt landsmøte i vår å prioritera dei små lokalavisene i fordelinga av produksjonsstøtte. Her saman med avtroppande generalsekretær i LLA Rune Hetland og LLA sin påtroppande generalsekretær Thomas Bruvik (til høgre). FOTO: LLA

– Eit løft for lokalavisene

Får 30 millionar kroner i omstillingsstøtte over statsbudsjettet.

Regjeringa føreslår å gi dei minste lokalavisene 30 millionar øyremerka kroner over statsbudsjettet i 2020. Midlane er meint å skulla hjelpa småavisene med å utvikla seg digitalt.

Landslaget for lokalaviser (LLA) uttaler i ei pressemelding at dei er svært glade for at regjeringa og kulturminister Trine Skei Grande (Venstre) følgjer opp i praktisk handling det dei lova i mediestøttemeldinga som blei lagt fram på LLA sitt landsmøte tidlegare i år.

– Dei ekstra midlane som regjeringa no set av til dei minste lokalavisene er avgjerande for at mange av dei små avisene skal klare å satse på digitale plattformer. Den digitale omstillinga er krevjande både økonomisk og fagleg. Å levere god og viktig lokal journalistikk til innbyggjarane er framleis det viktigste for lokalavisene. Det vil dei ekstra pengane som no er lagt på bordet bidra til, seier LLAs generalsekretær Rune Hetland.

358 millionar

I statsbudsjettet føreslår regjeringa å inflasjonsjustere produksjonstilskottet med 10 millionar kroner, i tillegg til dei friske midlane på 30 millionar kroner. Slik blir det samla produksjonstilskotet til avisene auka med totalt 40 millionar kroner – til 358 millionar kroner.
Regjeringa vil også doble innovasjonsstøtta med 10 millionar, også det vil kome lokalavisene til gode.
30 millionar kroner av heile potten skal altså øyremerkast aviser som til dømes Sør-Varanger Avis, Inderøyningen, Ryfylke og Suldalsposten.
– Lokalavisene er grunnfjellet i det norske medielandskapet og LLA har i mange år kjempa for at den viktige samfunnsrolla til lokalavisene skal bli meir verdsatt. Me er derfor svært godt fornøgde med at kulturministeren og regjeringa no prioriterer dei minste avisene. Dette bidrar til at enda fleire lokalaviser kan ta ei heilt nødvendig digital omstilling og slik levera meir og betre innhald til lesarane, seier Rune Hetland i Landslaget for lokalaviser.