Måndag formiddag kan vegen forbi Hustveit bli stengt i inntil ein time. Torsdag er imidlertid sikringsarbeidet denne staden i mål og det blir igjen fri ferdsel på staden.
Måndag formiddag kan vegen forbi Hustveit bli stengt i inntil ein time. Torsdag er imidlertid sikringsarbeidet denne staden i mål og det blir igjen fri ferdsel på staden. FOTO: Knut Atle M. Seim.

Stenger fylkesvegen i opptil ein time

Fjellsikringsjobben ved Hustveit går mot slutten.

I ein månads tid har Wimo Fjellsikring AS utført fjellsikring langs fylkesveg 520 ved Hustveit på vegner av vegvesenet. Ifølge byggeleiar Kristoffer Teigland i Statens vegvesen går dette arbeidet nå mot slutten, men førstkommande måndag kan det bli ekstra lenge å venta på å få passera om ein kjem til sikringsstaden mellom klokka 10 og 12 om formiddagen.

– Me skal ta ned nokre større steinblokker høgt i skjeringa. På grunn av tryggleiken blir vegen stengt når desse blokkene skal ned. Wimo har planlagt jobben godt og vil sleppa trafikken gjennom så snart det er forsvarleg, men vegen kan bli stengt i inntil ein time om gongen, opplyser han.

Tidleg ferdig

Sikringsarbeidet ved Hustveit var i utgangspunktet planlagt ferdig heilt i slutten av månaden. Byggeleiaren opplyser imidlertid at vegen vil vera rydda for trafikk i begge felt alt torsdag i neste veke.

– Det vil stå att noko asfaltarbeid, men dette tar me i samband med ein annan jobb litt seinare, forklarer Teigland.

Solbrekk neste

Vel i hamn ved Hustveit vil arbeidslaget flytta seg til fylkesveg 4726 Austarheimsvegen, like aust for Solbrekkrossen.

– Her skal me utføra vegetasjonsreinsk og så må me sjå nærare på forholda der før me avgjer kva som må til av fjellsikring, seier Teigland, og legg til at ein her har søkt om å få stenga vegen heilt på dagtid vekedagar, av tryggingsmessige grunnar.

– Det vil bli skilta omkøyring om Kastfoss, opplyser han.

Oppdraget er rekna å ta to til tre veker.

I starten av november står så sikring langs fylkesveg 520 ved Djupevik og Borvik i Saudasjøen for tur. Også her står vegetasjonsreinsk og fjellsikring på planen, og arbeida her vil medfører stenging av fylkesvegen i inntil ein time nattetid.

– Me er klare over ulempene stenging av vegen kan medføra for dei vegfarande og prøver av den grunn alltid å planlegga med fokus på å skapa minst muleg ulempe frå trafikantane, avrundar byggeleiar Kristoffer Teigland i Statens vegvesen.