Grip sjansen

Tenke seg til. Hvor vi enn snur oss i landskapet ser vi Senterpartiet i posisjoner. Sp har fått ordfører i Sauda. Sp har ordfører i Suldal, i Vindafjord, i Hjelmeland og i Etne. Alle våre gode nabokommuner er styrt av det samme politiske partiet. Senterpartiet.

De ba om å få ansvar i valget. De fikk ansvaret.

Hvilke muligheter gir dette? Det må være en makalaus fordel når ordførerne møtes for å bli enige. I hvert fall når de skal diskutere distriktspolitikk. De kan jo òg nytte muligheten til å ta en telefon til fylkesvaraordføreren fra Sp – for øvrig også fra Vindafjord – hvis de trenger ekstra tyngde bak sin enighet.

I likhet med Senterpartiet er jeg opptatt av samferdsel. Fordi veier knytter distriktskommunene bedre sammen og gjør det enklere å bo og leve i distriktet. Derfor har jeg i flere år engasjert meg i arbeidet med å få realisert en tunell mellom Etne og Sauda, Saudatunellen. Jeg trenger ikke argumentere for tunellen her, men jeg er overbevist om at den vil være viktig for bosetting, arbeidsplasser, hyttebygging, turisme, pendling og vekst for alle kommunene i indre strøk. Det jeg ønsker, er en helårs gjennomfartsåre, som alle våre naboer har. En vei som gjør avstanden mindre mellom gode naboer.

I mine øyne tolker jeg den politiske situasjonen som en jackpot situasjon for Saudatunellen, når utgangspunktet for samarbeid mellom kommunene er så godt som nå. Dette er en situasjon som er for god til å la gå fra seg for saudasamfunnet og våre naboer. Det er viktig at våre folkevalgte allerede nå begynner arbeidet med å forankre dette lokalt, med nabokommunene og fylket.

Dette tar tid å få på plass, men er ikke umulig med en så sterk senterpartioppslutning som det er nå. Ferdig utarbeidet rapport og plan bør kunne ligge klart på pulten til Vedum, dersom han om to år inntar regjeringslokalene.

Senterpartiets leder sa at «vi trenger makt også i forvaltningen rundt omkring i landet, som også snakker lokalmiljøet og regionene sin sak» den gang omorganisering av vegvesenet var på agendaen. Med dagens politiske situasjon betyr det at Sp allerede har denne makten. I hvert fall i Sauda og våre nabokommuner.

Nå håper jeg makten og ansvaret som Sp har, viser igjen i form av gode og realistiske planer for en tunell mellom distriktskommunene Etne og Sauda som vil komme alle kommunene til del gjennom styrking av en indre region bestående av sterke industri- og reiselivskommuner som Sauda, Suldal, Hardanger og Kvinnherad – i overkommelig avstand fra Nord-Jæren, Haugalandet og Sunnhordaland. Da kan vi snakke om Arbeid, Bo og Service (ABS) på en fremtidsrettet måte!