Smelteverksdirektør Tor-Erik Tvedt
FOTO: Even Emberland

Den nye direktøren: 

– Nå er eg saudabu