Smelteverksdirektør Tor-Erik Tvedt
FOTO: Even Emberland

– Nå er eg saudabu