Gunn Bastlien (til venstre) og Merete Herheim satsar for fullt på ny butikkdrift i dei tidlegare Tara-lokala i sentrum. Begge skal jobba i butikken, der Bastlien har rolla som dagleg leiar.
Gunn Bastlien (til venstre) og Merete Herheim satsar for fullt på ny butikkdrift i dei tidlegare Tara-lokala i sentrum. Begge skal jobba i butikken, der Bastlien har rolla som dagleg leiar. FOTO: Ingvil Bakka

Eventyrleg satsing på ny butikk