Morten Maldal leiar den nye natteramn-tenesta til Sauda Røde Kors. 5. oktober hadde han med seg Kristian Landro og Hilde Thomassen.
Morten Maldal leiar den nye natteramn-tenesta til Sauda Røde Kors. 5. oktober hadde han med seg Kristian Landro og Hilde Thomassen. FOTO: Ingvil Bakka

Natteramnar vaktar Saudas gater igjen

Eldsjeler i Røde Kors går vakter på frivillig dugnad. Politiet hyllar initiativet.

– Lista med Røde Kors-medlemmer som ønsker å vera med i vaktordninga er alt lang. Fleire er villige til å gå både ein og to gonger i månaden. Men me håpar at me også kan få med fleire foreldre til ungdommar, seier Morten Maldal, leiar for Røde Kors si natteramnteneste i Sauda.

Røde Kors var klare til å starta opp natteramntenesta i Sauda alt i vår, men valde å ha eit par ”prøve-kveldar” i sommar, før vaktrulleringa starta opp for alvor ved skulestart i haust.

Ryfylke var med då Morten Maldal, Kristian Landro og Hilde Thomassen hadde natteramn-teneste laurdag 5. oktober.

Fleire edrue vaksne

Natteramn-vakta startar med oppmøte på Røde Kors-huset i Åbøbyen klokka 23.00. Her snakkar ein gjerne litt om den føreståande vakta, kokar kaffi og finn fram natteramn-jakkene, som Røde Kors har kjøpt inn tolv av. Denne aktuelle laurdagen stikk også politiet innom. Politibetjentane Rebekka x og Øyvind Dybing har helgevakt.

Då Morten Maldal og Røde Kors begynte å planlegga ny natteramn-teneste i Sauda, blei det etablert dialog med politikontakt Øyvind Dybing. Han fortel at det er rundt seks år sidan det sist var natteramn-teneste i Sauda.

– Me politiet har følt oss åleine som edrue vaksne i sentrum. Særleg i tidsrom når det er mange unge ute, er det godt at me er fleire vaksne som følger med. Derfor er det kjempebra at Røde Kors nå har fått i gang ei natteramn-teneste, seier Dybing.

Blir sett pris på

Morten Maldal flytta til Sauda for seks år sidan, og har reagert på at Sauda ikkje har hatt natteramn-teneste.

– Sjølv mindre stader enn Sauda har dette. Og Sauda har to-tre utestader med servering, og eit sentrum der det gjerne vankar ein del yngre ungdommar i helgane. Eg meiner det er opplagt eit behov for natteramnar, seier han.

Maldal har alt hatt mange natteramn-vakter i Sauda. Han fortel om positive reaksjonar, både frå politiet, frå ungdommar og frå andre vaksne som bruker tilboda i sentrum kvelds- og nattestid.

– Eg har inntrykk av at folk set pris på at me er der. Me som natteramnar har jo eit heilt anna mandat enn politiet. Me er ikkje ute for å ”arrestera” folk eller dømma folk. Me er der kun for å passa på folk, og eventuelt hjelpa dei heim, forklarer han.

Sterk rus, natt og kulde er ingen god kombinasjon, verken for unge eller eldre.

– Me går rundt og ser til at folk ikkje legg seg til å sova ute. Det er spesielt viktig nå når det begynner å blir skikkeleg kaldt ute, seier Maldal.

Natteramnane skal ikkje blanda seg inn i eventuelle konfliktar ute, men skal heller tilkalla politiet. Tidlegare erfaringar med natteramn-teneste viser at når natteramnar er til stades, blir det mindre uro og krangling i sentrumsgater.

Lite unge ute

Dei tre natteramnane denne laurdagskvelden er spente på kva som ventar dei nede i sentrum. Dette er første laurdagen i haustferien, det er Sauda Gathering i Saudahallen og det er Haustdans for vaksne på Folkets Hus. Turen ned til sentrum går via uteområdet til Sauda vidaregåande skule, der det gjerne samlar seg ungdommar kveldstid. Men verken der eller langs Nordelva bak ungdomskulen er det folk. Heller ikkje i området ved Saudahallen og Folkets Hus er det folk ute.

– Skal me gå inn på gatheringen? spør Ryfylke.

– Nei. Me går aldri inn nokon stad. På slike offentlege stader er det vakthald. Vår jobb er å vera ute og vera ein ekstra tryggleik for dei som oppheld seg ute, seier Maldal.

Natteramnane går rundt omkring i sentrum og kai-området, før dei bestemmer seg for å ta ein tur bort til Andedammen-området, der det hender at ungdommar samlar seg. Denne kvelden var det ikkje folk der heller.

Positiv respons

Seinare på vakta tar natteramnane ein liten stopp utanfor Puben. Her slår dei først av ein prat med vakt Lukas Vaicas, før eit par blide pub-gjester kastar seg med i samtalane. Ein kar held rundt kameraten sin og støttar han litt.

– Ser de? Eg er akkurat som ein natteramn, eg også. Eg passar på folk! smiler han og rosar dei tre natteramnane for innsatsen dei gjer for tryggleiken i sentrum.

Natteramnane byr på kaffi, rett nok utan førespurt Bailys oppi, og praten går om alt frå politikk og jobb til fest og Ryfylke.

Etter fleire nye rundar rundt i sentrum kan natteramnane konstatera at dei denne kvelden har ei uvanleg roleg vakt, med så og seie ingen ungdomar under 18 år ute langs gatene. Då Ryfylke takkar for seg, rundt halvannan time før natteramn-vakta er over, viser telefonen at det er gått nær 8000 skritt sidan klokka 23.

– Eg synest det er kjekt å gå natteramn-teneste. Det er litt trim og veldig sosialt, både blant oss som går og når me møter folk. Me blir kjent med mange folk, seier Morten Maldal.

Røde Kors tar sikte på å ha natteramn-teneste kvar laurdag framover, i timane mellom klokka 23.00 på kvelden til i 02-03-tida på natta.