Cecilie Rafdal er ein av mange saudabuar som prøver å selge bustaden sin, men med fleire selgarar enn kjøparar tar det tid å selge i dagens marknad.
Cecilie Rafdal er ein av mange saudabuar som prøver å selge bustaden sin, men med fleire selgarar enn kjøparar tar det tid å selge i dagens marknad. FOTO: Frank Waal

Kjøpars marknad på husfronten