Rådmann Rune Kloster Tvedt og kommuneadministrasjonen bruker drygt 300 000 kroner på å finne ny kommunalsjef næring og samfunn og ny personalsjef. Foto: Frank Waal.
Rådmann Rune Kloster Tvedt og kommuneadministrasjonen bruker drygt 300 000 kroner på å finne ny kommunalsjef næring og samfunn og ny personalsjef. Foto: Frank Waal. FOTO: FRank Waal

Svir av 300 000 på å finne to nye sjefar