Sauda kommune sin byggeleiar, Kristian Landro, er godt fornøgd med at turstien langs Storelva nå er fiks ferdig med nye og langt meir flaumsikre konstruksjonar.
Sauda kommune sin byggeleiar, Kristian Landro, er godt fornøgd med at turstien langs Storelva nå er fiks ferdig med nye og langt meir flaumsikre konstruksjonar. FOTO: Ingvil Bakka.

Nå kan haustflaumen bare komma