Ved Sauda Legesenter er det sjukepleiar Siv Ripland (til venstre) som har hovudansvaret for årets massevaksinering mot influensa. Einingsleiar Olivia Obtinario ønsker at endå fleire saudabuar vaksinerer seg.
Ved Sauda Legesenter er det sjukepleiar Siv Ripland (til venstre) som har hovudansvaret for årets massevaksinering mot influensa. Einingsleiar Olivia Obtinario ønsker at endå fleire saudabuar vaksinerer seg. FOTO: Frank Waal.

Under halvparten av dei som blir tilrådd vaksinerer seg