Statens vegvesen og Sauda kommune er einige om oppgraderinga av krysset Fv 520/Haakonsgaten og utvidinga av parkeringsplassen ved Storelv bru. 
Statens vegvesen og Sauda kommune er einige om oppgraderinga av krysset Fv 520/Haakonsgaten og utvidinga av parkeringsplassen ved Storelv bru.  FOTO: Frank Waal.

Slik blir det nye krysset ved Storelv bru