Rådhuset er foreslått oppgradert inne i 2022 og 2023.
Rådhuset er foreslått oppgradert inne i 2022 og 2023. FOTO: FRank Waal.

Foreslår å bruka 358 millionar