Sparebanken Vest lovar rundt 3,2 millionar kroner i kundeutbytte til saudabuen i vår. Utbetaling av kundeutbytte vil ifølge banken ikkje gå ut over samfunnsengasjementet deira, her frå  Hjertebank-konserten i oktober der lag og organisasjonar i Sauda og Suldal fekk utdelt  èin million kroner i støtte.
Sparebanken Vest lovar rundt 3,2 millionar kroner i kundeutbytte til saudabuen i vår. Utbetaling av kundeutbytte vil ifølge banken ikkje gå ut over samfunnsengasjementet deira, her frå Hjertebank-konserten i oktober der lag og organisasjonar i Sauda og Suldal fekk utdelt èin million kroner i støtte. FOTO: Even Emberland.

1 800 saudabuar får pengar av banken