Framover blir det ikkje lenger lov for privatpersonar å gratis levere massar som tidlegare har blitt definert som reine og inerte. Det gjer at det til dømes ikkje lenger er lov å levere takstein og overskotsmasse av betong og tegl på søppeltippen på Birkeland.
Framover blir det ikkje lenger lov for privatpersonar å gratis levere massar som tidlegare har blitt definert som reine og inerte. Det gjer at det til dømes ikkje lenger er lov å levere takstein og overskotsmasse av betong og tegl på søppeltippen på Birkeland. FOTO: Even Emberland

Legg ned deponiet på Birkeland