Einingsleiar Kjetil Rolfsen og Mette Flydal er to av sjukepleiarane som har kursa seg innan dialysebehandling. I dag har Sauda DMS tre dialysemaskinar som reinsar blodet hos pasientar med nyresvikt.
Einingsleiar Kjetil Rolfsen og Mette Flydal er to av sjukepleiarane som har kursa seg innan dialysebehandling. I dag har Sauda DMS tre dialysemaskinar som reinsar blodet hos pasientar med nyresvikt. FOTO: Ingvil Bakka.

Livsviktig kapasitetsauke