Rett ved fylkesveg 520 ved Eramet sitt fabrikkområde ved Sauda sentrum, blir det bygd tre nye omsorgsbustader. Dette er bustader for vanskelegstilte personar som har behov for offentleg hjelp til bustad. Området blir kalla Hålamosvingen.
Rett ved fylkesveg 520 ved Eramet sitt fabrikkområde ved Sauda sentrum, blir det bygd tre nye omsorgsbustader. Dette er bustader for vanskelegstilte personar som har behov for offentleg hjelp til bustad. Området blir kalla Hålamosvingen. FOTO: Frank Waal.

DSB: Omsorgsbustader er utanfor sikkerheitssona